Hämeen Tuottavuusyhdistys ry

On Hämeen talousalueella toimiva aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on

tuottavuustyön edistäminen. Yhdistykseen kuuluu noin 20 henkilöjäsentä.

Jäseniksi voivat liittyä kaikki kehittämistyöstä kiinnostuneet henkilöt tai yritykset.

Hämeen Tuottavuusyhdistys ry on Tuottavuusliitto ry:n jäsen.

Toiminta koostuu tuottavuusaiheisista kuukausikokouksista, yritysvierailuista,

koulutustilaisuuksista sekä koti-, että ulkomaille suuntautuvista opintomatkoista

   YHTEYSTIEDOT:

                                  Hämeen Tuottavuusyhdistys ry
                                  Päitsipolku 9, 13500 HÄMEENLINNA

           

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2018

Kimmo Turunen, puheenjohtaja, sihteeri, toimintatoimikunta, opintopäivät

puhelin:         050-314 3120

e-mail:           kimmo.turunen@ssab.com 

Lars-Erik Lindqvist, rahastonhoitaja, opintopäivät

puhelin:         040-507 7293

e-mail:           lars-erik.lindqvist@pp.inet.fi